Sidhuvudbild

Föräldrainformation

tre-stycken-flickor-22.jpg Vi har tidigare haft en inloggningssida för föräldrainformation men märkte att den inte användes speciellt mycket så vi bestämde oss för att i stället ha en öppen föräldrasida. Tanken är att ni som har barn inskrivna i Skrattegi förskolor enkelt ska kunna få tillgång till aktuell information som tillexempel, menyer och annat som kan vara av intresse.
Under rubrikerna med förskolans namn ligger menyer och föräldrabrev från förskolechef samt annan info som gäller just den förskolan.
Under "Övrigt" kan du bland annat läsa om Skrattegis gemensamma värdebas, årsplan för samverkan förskola och hem, likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling etc.
Ha tålamod, sidan är precis nyinlagd, så det tar lite tid att få med all information. Har ni idéer eller synpunkter kring sidan så maila gärna Göran, goran@skrattegi.se

Senast uppdaterad 141125