Sidhuvudbild

Välkommen...

dinosaurie--2.jpg

Vi har så mycket att berätta, men allt får inte plats på en hemsida.
Gå in på "Om oss", där har vi sammanfattat det vi tror kan vara av intresse för dig som undrar vilka vi är. Alla teckningar på vår hemsida är ritade av barn i Skrattegi förskolor.
Du som är förälder i Skrattegi förskolor kan knappa in dig till rubriken "Föräldrainformation". Där ligger aktuell information, både förskolevis och av gemensam art, typ menyer, fotografipolicy, rutiner vid barns sjukdom...
Här på startsidan, till höger, i den röda rutan ligger superaktuell information som vänder sig till alla besökare, ja du ser själv...
Du som är intresserad av att jobba i Skrattegi förskolor är hjärtligt välkommen att maila till någon av oss förskolechefer, kanske finns det en tjänst eller vikariat ledig just nu eller i framtiden.. Mailadresser finns under rubriken "Kontaktuppgifter".
Här kommmer du över till skrattegi utbildning...

Till dig som ska välja förskola Tips när du ska välja förskola...(gubben till vänster)

1-VaLKOMSTKOMITEN.gif

Hej allesammans!
Hösten verkar hålla i sig, men vad bryr sig Jul & Nyår om det, de kommer I kalendern när de kommer oavsett väder och vind. Vi delar vanligtvis inte ut Julklappar men däremot "Jul-lappar" där ni kan fylla i barnens närvaro/frånvaro under julhelgen, glöm inte att det är ett slutdatum på dem, får vi in dem i tid hinner vi planera på ett bra sätt.

Åby Ängar
Välkomna till vår nybyggda och nyöppnade förskola - Åby Ängar i Vallentuna
Förskolan som öppnade i januari har verksamhet för barnen som är mellan 1-6 år. Läs mer om oss under rubriken "Föräldrainformation" - "Åby-Ängar"

KALENDARIUM / PLANERINGSDAGAR 2019
(Förskolorna är stängda följande datum)
JANUARI 2019:
Alla förskolor = 7/1
MAJ 2019
Gröna Huset, Kragstalund, Lundagård, Zetterlund, Åby Ängar = Fredag 24/5
Mäster Mikael = fredag 17/5
Ormbacka,= måndag 27/5

Hur bedömer Skolinspektionen Skrattegis verksamhet?
Kolla in under rubriken "Om oss" och underrubriken "Vi"...

Under rubriken "Föräldrainformation" finns information från respektive förskola

Sjuk- och friskanmälan av barn*
Meddela oss när ert barn inte kommer till förskolan genom att ringa avdelningen så fort ni vet, helst innan 08.00 på morgonen. Det är även viktigt för oss att ni ringer när ni vet att ert barn kommer tillbaka, antingen 08.00 på morgonen eller dagen innan. Telefonnummer till respektive förskola och avdelning finns under rubriken "Kontaktuppgifter" här ovan.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in