Sidhuvudbild

Anställning

Finns det jobb??? Är du intresserad av jobb?
Vi är alltid intresserade av förskollärare och barnskötare som är intresserade av oss. Även om vi för tillfället kanske inte har någon anställning att erbjuda skadar det ju inte att höra av sig med sitt intresse.
Vi är också intresserade av av dig som är outbildad inom förskolan men nyfiken på den. Det brukar dyka upp vikariat då och då, längre eller kortare.

Du som söker arbete hos oss behöver inte kunna allt men vi tycker att det är viktigt att du har en vilja att både använda och utveckla de kunskaper och färdigheter du besitter och att lära dig nytt. Vi tycker att det är bra om du tar reda på hur vi arbetar och om det är något för dig. Allt vi gör och står för får ju inte plats här. Här är ett smakprov som kanske gör att du vill ta reda på mer. Du kan ju alltid gå in på Skrattegi utbildning så får du en fingervisning om hur vi tänker kring olika delar av förskolans verksamhet.

Värdebas Skrattegi förskolor
Vi som arbetar tillsammans har olika erfarenheter och kunskaper, vi kan tycka olika men behöver kunna samarbeta. Därför är det viktigt att ha en utgångspunkt som gäller på arbetsplatsen. Vår gemensamma strävan har vi formulerat i vår "värdebas". Den skapar en tydlighet kring vad vi tycker är viktigt för att alla som arbetar i Skrattegi skall kunna trivas och göra ett bra jobb. Vi har också arbetat fram en handlingsplan kopplad till värdebasen.
Som komplement till värdegrunden har vi skapat en organisation som innefattar olika forum (t.ex. husmöten, kostgrupp, miljögrupp med mera) där representanter för arbetslagen diskuterar och beslutar i både praktiska och pedagogiska frågor.

Utveckling
Alla pedagoger som arbetar hos oss är på flera sätt delaktiga i vår gemensamma utveckling. Vi satsar mycket på intern utbildning i form av bland annat handledning, studiecirklar och olika nätverk inom Skrattegi. Vi samarbetar med Skrattegi utbildning, vilket innebär att vi har kontakt med vad som händer och sker i omvärlden.

Omvärldsorientering

Årsplan
Alla arbetslag arbetar utifrån en årsplan. Den anger ramarna för det pedagogiska upplägget och skapar en tydlighet i vad som skall göras och när. Årsplanen gör att pedagogen och arbetslaget får utrymme att fördjupa sitt pedagogiska hantverk i och med att den prioriterar förskolans läroplan och utelämnar sådant som inte har med barnens utveckling och lärande att göra. Årsplanen skänker pedagogerna en hög tillgänglighet i barngruppen. Den skapar ett lugn i verksamheten i och med att pedagogerna på ett enkelt och konkret sätt kan se resultatet av sitt arbete.

Några detaljer
Utgångspunkten i arbetet med barnen är vår grundverksamhet.
Viktiga redskap i vårt jobb är:
Vår värdegrund
Vår årsplan
Föräldraaktiv inskolning
Väggdokumentation
Portfolio
Utvecklingsplaner
Verksamhetsplaner
Barnrelaterade teman

Tre amigos goes to startsida Om du vill tillbaks till startsidan Klicka här