Sidhuvudbild

Digitala hjälpmedel

Så här tänker vi...

GLAD-HUVUDFOTING-1.jpg Förskolans läroplan beskriver att förskolan ska använda digitala verktyg som ett material bland andra. Skrattegi förskolor använder digitala hjälpmedel i den mån att det gagnar barnens utveckling och lärande, men vi anser att barnen först och främst ska ges möjlighet utveckla och använda alla sina sinnen. Det sker, som vi ser det, främst i leken.

Vi är inte på något sätt motståndare till den digitala utvecklingen men vi gillar att "rusa långsamt" så att vi hinner tänka efter före, reflektera, ta del av aktuell forskning o.s.v.. På så vis kan vi planera hur vi ska göra något, när vi ska göra det och framför allt syftet med det vi gör.

Vi använder analog dokumentation i form av portfoliopärmar (om du vill komma till rubriken "Så här arbetar vi " klicka här ) för att vi tycker det är praktiskt och enkelt för barnen att ta fram pärmen, bläddra i den och titta i tillsammans med kompisar och pedagoger (det är en fördel att kunna bestämma själv när man vill titta i sin portfolio utan att behöva "köa" till en skärm). Det utesluter inte att vi kan använda digitala verktyg för dokumentationen i vår blogg.

Policy film, TV, etc.

När vi använder film, tv, appar etc. i den pedagogiska verksamheten så ska det alltid utgå från barns intressen och lekar och främja barnens utveckling och lärande.
Här följer några punkter som ska tas i beaktande:
Materialet ska vända sig till barn i förskoleåldrarna.
Pedagog ska vara med under visning så att de kan fånga upp frågor och synpunkter och följa upp innehållet.
Innehållet i det som visas ska utgå från barngruppens lärande så att ämnet är aktuellt.
Föräldrar ska informeras om vad vi visat.