Sidhuvudbild

Klagomålshantering

Rutiner för klagomålshantering i Skrattegi förskolor
Det är värdefullt för oss att få synpunkter på verksamheten i våra förskolor för att utvecklas och uppnå en hög kvalitet, oavsett om det är klagomål, beröm eller förslag till förbättringar.Vänd dig direkt till pedagogerna i arbetslaget eller förskolechefen
Om du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på verksamheten/utbildningen ska du alltid i första hand vända dig till ordinarie pedagoger i arbetslaget på ditt barns avdelning.
Ta kontakt när du är på förskolan eller ring avdelningen. All personal på förskolan ska vara lyhörda och öppna för vårdnadshavares
frågor/synpunkter/klagomål i vardagen.

Du kan också kontakta förskolechefen för respektive förskola:
Gröna Huset: Göran Krok goran@skrattegi.se Mob. 0702 802203
Kragstalund: Jenny Björk jenny@skrattegi.se M ob. 0707 576713
Lundagård: Jenny Björk jenny@skrattegi.se M ob. 0707 576713
Mäster Mikael: Göran Krok goran@skrattegi.se Mob. 0702 802203
Ormbacka: Linda Crona linda@skrattegi.se Mob. 0702 983199
Zetterlund: Jenny Björk jenny@skrattegi.se M ob. 0707 576713Utomstående
Om du som utomstående har synpunkter eller klagomål på verksamheten kan du kontakta den avdelning det berör eller förskolechefen för den aktuella förskolan.

Åtgärder
1. Klagomål tas emot och vidarebefordras till rätt person.
2. Nödvändiga åtgärder vidtas.
3. Pedagog/Förskolechef delger "klagande" planerad åtgärd.
4. Pedagog/förskolechef utvärderar åtgärderna.
5. Pedagog/förskolechef och "klagande" utvärderar resultatet.
6. Uppföljning
7. Kvalitetshöjning eller åter till punkt 1.

Har du synpunkter eller klagomål angående Skrattegi förskolor som enskild anordnare ska du kontakta förskolechefen via telefon eller mejl.

Beroende på frågans art kan det ta lite olika lång tid, men vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt om hur din fråga behandlas.

Om du inte är nöjd med hur din fråga behandlas är du alltid välkommen att återkomma till förskolan eller förskolechefen.
Du kan även vända dig till Barn- och ungdomsförvaltningen eller kommunens politiker.