Sidhuvudbild

Klagomålshantering

Rutiner för klagomålshantering i Skrattegi förskolor
Det är värdefullt för oss att få synpunkter på utbildningen i våra förskolor för att utvecklas och uppnå en hög kvalitet, oavsett om det är klagomål, beröm eller förslag till förbättringar.
Du kan vända dig direkt till pedagogerna i arbetslaget
Om du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på utbildningen kan du vända dig till ordinarie pedagoger i arbetslaget på ditt barns avdelning.
Ta kontakt när du är på förskolan eller ring/maila avdelningen och bestäm en tid då ni kan träffas. All personal på förskolan ska vara lyhörda och öppna för vårdnadshavares frågor, synpunkter eller klagomål.
Du kan även kontakta rektor på respektive förskola
Bergatrollet: Anki Bornholm anki.bornholm@skrattegi.se 0737651122
Gröna Huset Ulrika Norberg ulrika.norberg@skrattegi.se 0737651103
Kragstalund: Åsa Gustafsson asa.gustafsson@skrattegi.se 0737651102
Kragstatrollet: Jenny Björk jenny.bjork@skrattegi.se 0707576713
Lundagård: Mia Rickemyr mia.rickemyr@skrattegi.se 0737651192
Mosebacke: Linda Crona linda.crona@skrattegi.se 0702983199
Mäster Mikael: Ulrika Norberg ulrika.norberg@skrattegi.se 0737651103
Ormbacka: Linda Crona linda.crona@skrattegi.se 0702983199
Åby Ängar: Mia Rickemyr mia.rickemyr@skrattegi.se 0737651192
Eller huvudman
VD Jenny Björk jenny.bjork@skrattegi.se 0707576713

Har du synpunkter eller klagomål angående Skrattegi förskolor som enskild anordnare ska du kontakta rektor eller huvudmän via telefon eller mejl.
Ditt ärende kommer att behandlas
Beroende på frågans art kan det ta lite olika lång tid, men vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt och berätta hur din fråga kommer att behandlas oavsett vilken nivå du väljer. Vi kommer återkoppla och följa upp ärendet på ett sätt som vi gemensamt kommer fram till.
Vi erbjuder dig alltid ett möte. Om du hellre vill genomföra uppföljningen på ett annat sätt så går det bra. Vi har tystnadsplikt och respekterar om du vill vara anonym. Anonyma klagomål kan lämnas via ordinarie postgång (adresser till respektive förskola och rektorer finns under rubriken kontaktuppgifter).
Åtgärder
1. Klagomål tas emot och vidarebefordras till rätt person.
2. Nödvändiga åtgärder vidtas.
3. Pedagog/rektor/huvudman följer upp.
4. Pedagog/rektor/huvudman utvärderar åtgärderna och återkopplar till berörd part.
5. Uppföljning
6. Utvärdering – har det skett en kvalitetsförbättring? Om inte, åter till punkt 1.
Utomstående
Om du som utomstående har synpunkter eller klagomål på verksamheten kan du kontakta den avdelning det berör, rektor för den aktuella förskolan eller huvudman .
Om du inte är nöjd med hur din fråga behandlas är du alltid välkommen att återkomma till förskolan eller rektor. Du kan också kontakta huvudman jenny.bjork@skrattegi.se (anonyma klagomål till huvudman adresseras till Jenny Björk, Skrattegi förskolor, Åby Allé 9, 186 48 Vallentuna). Du kan även vända dig till Kommunen där förskolan ligger eller Skrattegis huvudägare Atvexa.
https://atvexa.com/sv/visselblasare/