Sidhuvudbild

Klagomålshantering

Rutiner för klagomålshantering i Skrattegi förskolor
Det är värdefullt för oss att få synpunkter på verksamheten i våra förskolor för att utvecklas och uppnå en hög kvalitet, oavsett om det är klagomål, beröm eller förslag till förbättringar.Vänd dig direkt till pedagogerna i arbetslaget eller rektor
Om du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på verksamheten/utbildningen ska du alltid i första hand vända dig till ordinarie pedagoger i arbetslaget på ditt barns avdelning.
Ta kontakt när du är på förskolan eller ring avdelningen. All personal på förskolan ska vara lyhörda och öppna för vårdnadshavares
frågor/synpunkter/klagomål i vardagen.

Du kan också kontakta rektor för respektive förskola:
Bergatrollet: Marianne Taxén marianne.taxen@skrattegi.se 073-7651192
Gröna Huset: Ulrika Norberg ulrika.norberg@skrattegi.se 073-7651103
Kragstalund: Jenny Björk jenny.bjork@skrattegi.se 0707-576713
Kragstatrollet: Jenny Björk jenny.bjork@skrattegi.se 0707-576713
Lundagård: Marianne Taxén marianne.taxen@skrattegi.se 073-7651192
Mosebacke: Linda Crona linda.crona@skrattegi.se 0702-983199
Mäster Mikael: Göran Krok goran.krok@skrattegi.se 0702-802203
Ormbacka: Linda Crona linda.crona@skrattegi.se 0702-983199
Zetterlund: Åsa Gustafsson asa.gustafsson@skrattegi.se 073-7651102
Åby Ängar: Åsa Gustafsson asa.gustafsson@skrattegi.se 073-7651102Utomstående
Om du som utomstående har synpunkter eller klagomål på verksamheten kan du kontakta den avdelning det berör eller rektor för den aktuella förskolan.

Åtgärder
1. Klagomål tas emot och vidarebefordras till rätt person.
2. Nödvändiga åtgärder vidtas.
3. Pedagog/rektor delger "klagande" planerad åtgärd.
4. Pedagog/rektor utvärderar åtgärderna.
5. Pedagog/rektor och "klagande" utvärderar resultatet.
6. Uppföljning
7. Kvalitetshöjning eller åter till punkt 1.

Har du synpunkter eller klagomål angående Skrattegi förskolor som enskild anordnare ska du kontakta rektor via telefon eller mejl.

Beroende på frågans art kan det ta lite olika lång tid, men vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt om hur din fråga behandlas.

Om du inte är nöjd med hur din fråga behandlas är du alltid välkommen att återkomma till förskolan eller rektor.
Du kan även vända dig till Barn- och ungdomsförvaltningen eller kommunens politiker.