Sidhuvudbild

Likabehandlingsplan

Vår värdebas och likabehandlingsplan
Vår gemensamma strävan är att:
Varje barn, förälder, kollega och besökare skall känna sig sedd, hörd, bekräftad, respekterad och delaktig.
Alla som arbetar i Skrattegi förskolor har ett personligt ansvar för vår gemensamma trivsel.
Detta sker genom att var och en strävar efter att:
Se möjligheterna i vårt arbete
Se samarbetet som en förutsättning för vår gemensamma utveckling
Alltid prata med den det berör
Som komplement till värdebasen har Skrattegi förskolor en likabehandlingsplan...Skrattegi förskolors likabehandlingsplan...