Sidhuvudbild

Nacka

Gröna Huset, Skrattegi förskolor
Ryssviksvägen 3
131 36 Nacka
Intresse anmäls via Nacka kommun.

Telefon & mailadresser:
Rektor: Ulrika Norberg
Tel. 073 765 11 03
Mail: ulrika.norberg@skrattegi.se
Växel: 08 128 68 700 (Välj vilken avdelning ni vill nå)
Direktnummer till avdelningarna:
Kuben: 0737 65 11 05 Mail: kuben.gronahuset@skrattegi.se
Klotet: 0737 65 11 08 Mail: klotet.gronahuset@skrattegi.se
Pyramiden: 0737 65 11 10 Mail: pyramiden.gronahuset@skrattegi.se
Cylindern: 0737 65 11 11 Mail: cylindern.gronahuset@skrattegi.se
Hexagonen 0737 65 11 66 Mail: hexagonen.gronahuset@skrattegi.se
Kök: 0737 65 11 16 Mail: kok.gronahuset@skrattegi.se

Länk till intresseanmälan

Öppettider:
Gröna Huset har öppet efter familjernas behov inom ramen 06.30-18.00. För tillfället är våra öppettider 06.30-17.30
Planeringsdagar:
Under året stänger vi 4 dagar för planering av verksamheten (planeringsdagar). Vid behov av omsorg dessa dagar kontakta rektor.
APT
Förskolan stänger kl.16.00 en dag/månad för arbetsplatsträffar.

Klagomålshantering, se rubriken "Allmän information"

Huvudman:
VD Jenny Björk jenny.bjork@skrattegi.se
VVD Linda Crona linda.crona@skrattegi.se