Sidhuvudbild

Om oss

Det ska va kul å leva, annars kan det kvätta Så här sa vi när vi startade Skrattegi förskolor 2002:
"Vi bedriver förskoleverksamhet med lek så att individuellt lärande och grupputveckling sker, på ett sådant sätt att barnen har kul och föräldrarna känner trygghet".
Det blev vår affärsidé. Vi tycker fortfarande att detta stämmer med hur vi vill skapa en bra förskola för barn och föräldrar. Skrattegi förskolor & utbildning är sedan 2013 en del av Atvexa. Vill du komma till Atvexas hemsida klicka här

Vårt namn
Skrattegi har sitt ursprung i två ord, skratt och strategi. Namnet föddes ur viljan att skapa en vardag i förskolan som är rolig, spännande, trygg och sist men inte minst lärorik, med många skratt för både barn, föräldrar och personal. För att lyckas med detta behövde vi (och behöver alltjämt) en genomtänkt strategi. Skratt och strategi blev tillsammans Skrattegi förskolor.

prickar-roda_55.JPG

mittiprick

Vi
En del av oss har varit med sedan Skrattegi startade och en del har tillkommit under årets lopp. De flesta är utbildade förskollärare eller barnskötare och vi har tillsammans en lång erfarenhet av det pedagogiska arbetet i förskolan. Tillsammans hjälps vi åt att utveckla verksamheten.
Skolinspektionens tillsyn
Våren 2017 deltog vi i Skolinspektionens tillsyn. Den sker på slumpvis utvalda förskoleverksamheten och Skrattegi förskolor & utbildningen var en av 29 verksamheter som granskades.
Syftet är att granska hur huvudmannen styr och stödjer förskolan mot måluppfyllelse enligt de nationella målen, främst förskolans läroplan. Granskningen tar därför utgångspunkt i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.
Följande frågor ställdes:
På vilket sätt tydliggör huvudmannen mål för uppföljning av förskolans verksamhet?
På vilket sätt genomför huvudmannen uppföljning av förskolans måluppfyllelse som kan ligga till grund för analyser och förbättringsåtgärder?
I vilken grad genomför huvudmannen förbättringsåtgärder med utgångspunkt i analyser av förskolans verksamhet?
Vi är både glada och stolta över Skolinspektionens bedömning:
"Sammanfattningsvis har Skolinspektionens granskning inte visat annat än att samtliga områden som Skolinspektionen bedömt fungerar väl."

Mittiprick

vit-mellan222.JPG

Jag sticker till barnens vardag Om du vill komma till rubriken "Barnens vardag" Klicka här