Sidhuvudbild

Om Personalen

bussig personal

Vi som arbetar här kan beskrivas på många sätt. "En bra personal är bussig", säger till exempel Ellen, när hon ritat av några av oss.

Arbetslagen
Vi som jobbar på de olika förskolorna är förskollärare och barnskötare i skiftande åldrar med lång erfarenhet från förskolans värld. Vi arbetar i arbetslag. Arbetslaget består oftast av en förskollärare och två barnskötare, alla i arbetslaget kallas för pedagoger, oavsett utbildning.
Alla barn är allas angelägenhet. För oss är det viktigt att kvalitén inte skiftar mellan avdelningarna. Vi tycker att både barn och föräldrar ska känna sig trygga i förvissningen om att vi alltid hjälps åt när det behövs.

en fröken med väska och barn "En fröken ska va jättesnäll, tycker Elin, hon ska skriva och lära barnen. I ena handen håller hon en väska, i andra ett barn"

Köken
Våra kockar lagar all mat. De är väl förtrogna med vad det innebär att arbeta i ett förskolekök och lägger ner ett stort engagemang på att skapa en fungerande meny för alla åldrar. Kockarna samarbetar med både barn och pedagoger på avdelningarna.

Vikarier
Vi anställer vikarier när vi tycker att det behövs. Vi har flera vikarier som återkommer och som vi lärt känna. En del av dem har arbetat här tidigare men gått i pension och kommer gärna tillbaks och gästspelar. Vi har en vikariepolicy som beskriver hur vi tar emot vikarier och vad deras arbetsuppgifter är. Det är alltid ordinarie pedagoger som har huvudansvaret.

Ledningsgruppen Ledningsgruppen
Skrattegis ledningsgrupp har lång erfarenhet av ledarskap i förskolan. för oss är det viktigt att du som vårdnadshavare lätt kan komma i kontakt med oss.
Ansvariga rektorer är (se kontaktuppgifter):
Jenny Björk, VD, Ormbacka
Åsa Gustafsson, Kragstalund & Kragstatrollet
Mia Rickemyr, Lundagård & Åby ängar
Stina Fihn, Mosebacke
Ulrika Norberg, Gröna Huset, Mäster Mikael
Anki Bornholm, Bergatrollet

-------------------------------------------------------------------------------------

vit-mellan222.JPG

Jag sticker till att välja förskola Fortsätt till Att välja förskola...