Sidhuvudbild

Södermalm

Mäster Mikaels förskola

Mäster Mikaels förskola
Mäster Mikaels gata 3
116 20 Stockholm

Rektor Ulrika Norberg
Tel. 0737651103
Mail: ulrika.norberg@skrattegi.se

Växel: 08 128 688 80/välj anknytning
Direkt till avdelningarna:
Kök: 0737 65 11 98, kok.mm@skrattegi.se
Knatteligan: 0737 65 11 85, knatteligan.mm@skrattegi.se
Björnligan: 0737 65 11 95, bjornligan.mm@skrattegi.se
Rövarkulan: 0737 65 11 96, rovarkulan.mm@skrattegi.se

Kö-regler
Urvalsgrunder:
1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
2. Barn med längst kö-tid till förskolan. om flera barn har samma kö-tid ligger barnets födelsedatum till grund för placeringen dvs. äldre barn går före yngre.


Öppettider:
Mäster Mikael har öppet efter familjernas behov inom ramen 06.30-18.30. För tillfället är våra öppettider 07.15-17.30

APT
Förskolan stänger kl.15.45 en dag/månad för arbetsplatsträffar.
Planeringsdagar
Förskolan har stängt 4 dagar per år för planering. Vid behov av omsorg dessa dagar kontakta rektor.

Mosebacke förskolor

Mosebacke Förskolor
Roddargatan 6
116 20 Stockholm

Rektor Linda Crona
Tel: 070 298 31 99
Mailadress linda.crona@skrattegi.se

Köregler
Urvalsregler:
1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerat på förskolan.
2. Ålder, då verksamheten bedrivs med åldershomogena avdelningar.
3. Barn med längst kö-tid till förskolan.
Öppettider Mosebacke har öppet efter familjernas behov inom ramen 0630-1830. För tillfället är våra öppettider 0700-1715
Förskolan stänger kl.15.30 en dag/månad för personalkonferens.
Planeringsdagar
Förskolan har stängt 4 dagar per år för planering. Vid behov av omsorg dessa dagar kontakta rektor.
Läs mer om förskolan på
Mosebacke forskolor

Intresseanmälan
Vill ni anmäla intresse för plats så klickar ni
här

Klagomålshantering, se rubriken "Allmän information"

Huvudman:*
VD Jenny Björk jenny.bjork@skrattegi.se
VVD Linda Crona linda.crona@skrattegi.se