Sidhuvudbild

Södermalm

Mäster Mikaels förskola

Mäster Mikaels förskola
Mäster Mikaels gata 3
116 20 Stockholm

Rektor Göran Krok
Tel. 0702 80 22 03
Mail: goran.krok@skrattegi.se

Växel: 08 128 688 80/välj anknytning
Direkt till avdelningarna:
Kök: 0737 65 11 98, kok.mm@skrattegi.se
Knatteligan: 0737 65 11 85, knatteligan.mm@skrattegi.se
Björnligan: 0737 65 11 95, bjornligan.mm@skrattegi.se
Rövarkulan: 0737 65 11 96, rovarkulan.mm@skrattegi.se

Kö-regler
Mäster Mikaelsär anslutna till Stockholms stads barnomsorgskö.
Öppettider:
Mäster Mikael har öppet efter familjernas behov inom ramen 06.30-18.30. För tillfället är våra öppettider 07.15-17.30

APT
Förskolan stänger kl.15.45 en dag/månad för arbetsplatsträffar.
Planeringsdagar
Förskolan har stängt 4 dagar per år för planering. Vid behov av omsorg dessa dagar kontakta rektor.

Mosebacke förskolor

Mosebacke Förskolor
Roddargatan 6
116 20 Stockholm

Rektor Linda Crona
Tel: 070 298 31 99
Mailadress linda.crona@skrattegi.se

Öppettider Mosebacke har öppet efter familjernas behov inom ramen 0630-1830. För tillfället är våra öppettider 0700-1730
Läs mer om förskolan på Mosebacke forskolor

Intresseanmälan
Vill ni anmäla intresse för plats så klickar ni här

Klagomålshantering, se rubriken "Allmän information"