Sidhuvudbild

Tillgänglighet

prickar-roda-22.jpg Digital tillgänglighet i Skrattegi förskolor & utbildning AB
Skrattegi förskolor & utbildning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår hemsida. Du kan hjälpa oss genom att rapportera eventuella brister i tillgängligheten så att vi kan åtgärda dem, kontaktuppgifter finns senare i denna text.

Vad är digital tillgänglighet?
Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning eller funktionsvariation. Alla ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om man behöver använda något hjälpmedel eller inte.

prickar-roda_55.JPG Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet (WCAG 2.1). I korthet kräver lagen:
• Publicering av tillgänglighetsutlåtande
• Möjlighet att påtala brister
• Följandet av WCAG 2.1 nivå AA (WCAG = Web Content Accessibility Guidelines som beskriver standard för tillgänglighet på digital service)

tre-glada-gubbar-1.jpg Hur tillgänglig är Skrattegi förskolors webbplats?
Vi anser att vår hemsida har en god tillgänglighet men jobbar för att den ska bli ännu bättre. Vi är tacksamma om du kan uppdatera oss på eventuella brister, se rubriken "KONTAKT".

Tips
Om du du sitter vid datorn, använd sökmotorn Microsoft edge.
Gör så här när du vill ha texten uppläst, översatt till annat språk eller få tillgång till större text:
1. Markera den text du vill göra tillgänglig.
2. Högerklicka och skrolla till kommandot "Öppna i avancerad läsare".
3. i överdelen av skärmen ligger följande kommandon:
- Läs upp
- Textinställningar
- Grammatikverktyg
- Läsarinställningar.

4. Välj det kommando du önskar.

bolla-rodvit.jpg

KONTAKT
Kontakta oss om du har synpunkter eller vill påtala brister i tillgängligheten på vår hemsida
Skicka e-post till: goran@skrattegi.se
eller ring telefonnummer: 0702802203

Kontakta oss om du behöver få tillgång till innehåll från vår hemsida som du upplever svårtillgängligt?, .
Skicka e-post till: goran@skrattegi.se
eller ring telefonnummer: 0702802203

Tillsynsmyndighet
Myndigheten för digital förvaltning ansvarar för tillsyn av att lagen om digital tillgänglighet i offentlig service följs. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt ärende kan du vända dig till dem och påtala det. Här är en länk till myndigheten Klicka här