Sidhuvudbild

Vikarier & nyanställda

en-massa-moss-1.jpg Vikarier & nyanställda
Vi tycker att det är viktigt med öppenhet och tillit. Vi har alltid ett förtroende för de personer som vi anställer det vill säga - vi "tror före" att det ska gå bra! Förtroendet växer förhoppningsvis till en tillit. Vår strategi för att skapa tydlighet är att ta hänsyn till alla parter, barnen, vårdnadshavarna, den nyanställda och kollegor. Våra rutiner beskriver ett tillvägagångssätt för nyanställda (vikarier eller ordinarie personal):
Vi tar alltid in utdrag från belastningsregistret från alla som arbetar i Skrattegi förskolor.
Nyanställd och korttidsvikarie ska inte:
Byta blöjor
Assistera vid barnens toalettbesök
Vara ensam med barnen

Vikarier under en längre tid:
Pedagoger som vikarierar under en längre tid eller återkommande vikarier som arbetslaget och barnen lärt känna kan efter ordinarie pedagogers bedömning och barnets medgivande utföra omsorgsuppgifter, som till exempel att byta blöjor. De kan även, utifrån bedömning av ordinarie pedagoger och förskolechef utföra organisatoriska rutiner som t.ex. att öppna eller stänga förskolan.
Öppna dörrars policy
I Skrattegi förskolor jobbar vi utifrån ett begrepp vi kallar ”öppna dörrar”. Med det menar vi att vi har ett förhållningssätt som både möjliggör individens integritet och minimerar risken för att oegentligheter sker bakom stängda dörrar. Förhållningssättet gäller alla utrymmen inomhus på förskolan inklusive toaletter, skötrum och vilrum och även på gården. Vi pedagoger använder vår erfarenhet och kunskap på ett sätt så att barnen kan leka utan att känna sig övervakade.
Det ser olika ut på förskolorna i Skrattegi, en del har fönster i dörrarna, fönster mellan rummen på avdelningen medan andra inte har det. Det innebär att varje arbetslag gör bedömningar av hur rutinerna för ”öppna dörrar” ska fastställas på avdelningen.
Några viktiga saker att förhålla sig till (om det saknas fönster i dörrar eller mellan rummen):
Att vi håller dörrarna öppna/på glänt vid olika aktiviteter med barnen
Att barn inte får stänga in sig i ”slutna sällskap” utan att vuxna kan ha överblick (ser eller hör).

Viktiga saker att förhålla sig till för alla:
Att det alltid är öppet för andra att komma in i rummet.
Att pedagogerna sprider ut sig på gården så att man har överblick över hela gården.