Sidhuvudbild

Föreläsningar

Föreläsningarna riktar sig till ledningspersoner och pedagoger i förskolan. Vår utgångspunkt är dels vår egen vardag i Skrattegi förskolor och den vardag vi möter i de förskolor där vi är verksamma som handledare och kunsulter. Vill ni boka oss eller veta mer maila Maria Lindewald: maria@skrattegi.se

Hissen till framgång är trasig ta trappen och ett steg i taget Vi har ett konkret och talande bildmaterial som består av barns teckningar och av fotografier ur förskolans vardag. Vi föreläser i mindre eller större sammanhang.

Vi kan kombinera de olika föreläsningarna med uppföljande handledningstillfällen i arbetslag eller nätverksträffar utifrån beställarens behov.

vit-mellan222.jpg

Årsplanen

Årsplanen

Årsplanen - delaktighet, struktur och glädje i förskolearbetet
Vi beskriver hur man kan strukturera verksamheten för att underlätta arbetet i förskolan. Föreläsningen utgår från LPfö-98, förskolans grundverksamhet och grupprocessen och fokuserar på att genomföra rätt saker i rätt tid och ordning. Vi ger praktiska tips på hur man tillsammans på förskolan kan arbeta fram en årsplan. Föreläsningen tar tre timmar inklusive paus.

En gemensam bild

"Vi kan inte se in i varandras hjärnor, därför behöver vi åskådliggöra vårt pedagogiska upplägg så att alla i arbetslaget har något att utgå ifrån när vi diskuterar verksamheten"

vit-mellan222.jpg

Portfolio - dokumentation för alla

A4-NYA-BOKEN-2014---Kopia.gif Portfolioarbetet skall vara roligt och givande för alla parter!
Föreläsningen vänder sig till er som vill utveckla ert dokumentationsarbete. Vi berättar hur vi tänkt och gjort, frågor som vi ställt oss, hur barnen då och då lett oss vidare, hur slumpen ibland hjälpt oss, om a-ha-upplevelser vi erfarit, kort och gott, på vilket sätt dokumentationen har förändrats under åren som gått sedan vi startade vårt portfolioarbete.
Vi tar avstamp i förskolans läroplan och hur arbetslaget konkret kan skapa ett material kring det enskilda barnets utveckling och lärande i förskolans vardag. Vi berättar hur pedagogerna använder materialet i barnets portfolio så att barnet blir både bekräftat, delaktigt och medvetet om sitt lärande.
Föreläsningen tar tre timmar inklusive paus.

Hejsan svejsan! "Lärandet sker i olika gruppaktiviteter och varje enskilt barns utveckling och lärande följs upp och bekräftas i portfolion."

vit-mellan222.jpg

En gemensam strävan Introduktionsutbildning
Vilka olika delar av förskolans verksamhet behöver vi ha kontroll över? I vilken ända ska vi börja? Vad ska prioriteras?
Introduktionsutbildningen vänder sig till nystartade förskolor eller arbetslag. Den vänder sig även till verksamheter som tycker att de tappat styrfart och behöver uppgradera sig. Den tar upp följande delar av förskolans verksamhet:
- Förskolans uppdrag
- Förskolans grundverksamhet
- Barns mål och barns lärande
- Från jag till vi
- Lek och lärandemiljö
- Utvecklingssamtal
- Dokumentation
- Årsplan


Föreläsningen ger en konkret överblick av förskolans olika verksamhetsdelar och är upplagd som en heldagsutbildning. Efter varje del lämnas utrymme för diskussion och reflektion.

soka_jobb.JPG

vit-mellan222.jpg

Klickeliklick Vill ni boka oss eller veta mer maila Maria Lindewald: maria@skrattegi.se

Mer om våra böcker

...och här får ni veta mer om våra böcker