Sidhuvudbild

Föreläsningar

Föreläsningarna riktar sig till ledningspersoner och pedagoger i förskolan. Vår utgångspunkt är dels vår egen vardag i Skrattegi förskolor och den vardag vi möter i de förskolor där vi är verksamma som handledare och konsulter. Vill ni boka oss eller veta mer maila Göran Krok goran@skrattegi.se

Hissen till framgång är trasig ta trappen och ett steg i taget Vi har ett konkret och talande bildmaterial som består av barns teckningar och av fotografier ur förskolans vardag. Vi föreläser i mindre eller större sammanhang.
Vi kan kombinera de olika föreläsningarna med uppföljande handledningstillfällen i arbetslag eller nätverksträffar utifrån beställarens behov.

NYA-aRSPLANSBOKEN.gif Årsplanen
Årsplanen - delaktighet, struktur och glädje i förskolearbetet
Vi beskriver hur man kan strukturera verksamheten för att underlätta arbetet i förskolan. Föreläsningen utgår från förskolans läroplan, förskolans grundverksamhet och grupprocessen. Fokus ligger i genomförandet, att göra rätt saker i rätt tid och ordning. Vi ger praktiska tips på hur man tillsammans på förskolan kan arbeta fram en årsplan.
Vill ni boka oss eller veta mer maila Göran Krok goran@skrattegi.se

En gemensam bild

"Vi kan inte se in i varandras hjärnor, därför behöver vi åskådliggöra vårt pedagogiska upplägg så att alla i arbetslaget har något att utgå ifrån när vi diskuterar verksamheten"

vit-mellan222.jpg

Portfolio - dokumentation för alla

A4-NYA-BOKEN-2014---Kopia.gif Portfolioarbetet skall vara roligt och givande för alla parter!
Vi berättar hur vi dokumenterar i portfolioform så att barnen på ett enkelt sätt kan se och reflektera kring sin utveckling och sitt lärande.
Vi tar avstamp i förskolans läroplan och hur arbetslaget konkret kan skapa ett material kring det enskilda barnets utveckling och lärande i förskolans vardag. Vi berättar hur pedagogerna använder materialet i barnets portfolio så att barnet blir både bekräftat, delaktigt och medvetet om sitt lärande.
Vill ni boka oss eller veta mer maila Göran Krok goran@skrattegi.se

Hejsan svejsan! "Lärandet sker i olika gruppaktiviteter och varje enskilt barns utveckling och lärande följs upp och bekräftas i portfolion."

vit-mellan222.jpg

En gemensam strävan Introduktionsutbildning
Vilka olika delar av förskolans verksamhet behöver vi ha kontroll över? I vilken ända ska vi börja? Vad ska prioriteras?
Introduktionsutbildningen vänder sig till nystartade förskolor eller arbetslag. Den vänder sig även till verksamheter som tycker att de tappat styrfart och behöver uppgradera sig. Den tar upp följande delar av förskolans verksamhet:
- Förskolans uppdrag
- Förskolans grundverksamhet
- Barns mål och barns lärande
- Grupprocessen i barngruppen
- Lek och lärandemiljö
- Utvecklingssamtal
- Dokumentation
- Årsplan


Föreläsningen ger en konkret överblick av förskolans olika verksamhetsdelar. Efter varje del lämnas utrymme för diskussion och reflektion. Vill ni boka oss eller veta mer maila Göran Krok goran@skrattegi.se

soka_jobb.JPG

vit-mellan222.jpg

Klickeliklick Vill ni boka oss eller veta mer maila Göran Krok goran@skrattegi.se

Mer om våra böcker

...och här får ni veta mer om våra böcker