Sidhuvudbild

Våra böcker

Årsplanen Årsplanen
Denna bok har kommit till som en direkt följd av vårt arbete som pedagoger i praktiken och som förskolechefer, handledare och konsulter i förskolan. Vi har, i vårt arbete på Skrattegi förskolor och i möten med andra förskoleverksamheter, uppmärksammat behovet från både pedagoger och förskolechefer av att inventera och organisera sina verksamheter under ett år. Vår årsplan utgår från LPfö-98, förskolans grundverksamhet och grupprocessen och fokuserar på att genomföra rätt saker i rätt tid och följd.

Boken är en dokumentation av vårt eget utvecklingsarbete. Vi har formulerat och åskådliggjort ett antaget verksamhetsår i en årsplan. Att arbeta utifrån en årsplan har visat sig vara en bra modell för att tydliggöra förskolans uppdrag. Boken utgår från vår vardag i Skrattegi förskolor och den vardag vi möter i vårt arbete som handledare på andra orter. Boken passar alldeles utmärkt som arbetsunderlag till egna studiecirklar.

vit-mellan222.jpg

Portfolio -dokumentation för alla "Portfolio - dokumentation för alla (2014)
Den här boken är en fortsättning på det utvecklingsarbete kring portfolio som är beskrivet i boken "Portfolio - att komma igång". Vi vill med den här boken förmedla våra tankar och idéer om hur, när och för vems skull dokumentationen i förskolan kan genomföras på ett roligt och intressant sätt utan att inskränka på pedagogernas tillgänglighet i barngruppen. Vi vill på ett enkelt och konkret sätt berätta om vår utveckling och hoppas på att boken ska inspirera pedagoger i andra förskoleverksamheter att gå vidare i sitt dokumentationsarbete.
Till syvende och sist handlar det ju om livet, för både barn och pedagoger på förskolan, om att bejaka glädjen i att växa, utvecklas och lära sig tillsammans.

portfolio-mini-mini.jpg Vår första bok om portfolio - "Portfolio - att komma igång" är en beskrivning av hur vi startade vårt dokumentationsarbete.

vit-mellan222.jpg

Förskoleguiden - För dig som är ny eller saknar utbildning för förskolan.
Förskolor i Sverige är både lika och olika. När vi själva arbetat eller vikarierat på olika avdelningar så märker vi stora skillnader i till exempel detaljerna kring matbordet: på en avdelning sitter alla barn kvar tills alla har ätit färdigt, på en annan avdelning får barnen gå när de ätit klart. Men det finns också likheter, till exempel i innehållet i verksamheten – man har samling, måltid, vila etc.

guiden-mini-1.jpg Vi har plockat fram det vi tycker är allmängiltigt i den svenska förskolan och tagit oss rätten att tolka verksamheten utifrån våra tankar och erfarenheter. Det vi beskriver i Förskoleguiden är den verksamhet som de flesta barn och vuxna i förskolan känner igen sig i. Denna bok tar på ett kortfattat sätt upp oilka centrala delar av förskolans verksamhet.

vit-mellan222.jpg

Vill du beställa Årsplanen?
Klicka här Bok
så kommer du direkt till Gothia Fortbildning.