Sidhuvudbild

Våra böcker

Årsplanen Årsplanen
Denna bok har kommit till som en direkt följd av vårt arbete som pedagoger i praktiken och som rektorer, handledare och konsulter i förskolan. Vi har, i vårt arbete på Skrattegi förskolor och i möten med andra förskoleverksamheter, uppmärksammat behovet från både pedagoger och förskolechefer av att inventera och organisera sina verksamheter under ett år. Vår årsplan utgår från förskolan läroplan, förskolans grundverksamhet och grupprocessen och fokuserar på att genomföra rätt saker i rätt tid och följd.

Boken är en dokumentation av vårt eget utvecklingsarbete. Vi har formulerat och åskådliggjort ett antaget verksamhetsår i en årsplan. Att arbeta utifrån en årsplan har visat sig vara en bra modell för att tydliggöra förskolans uppdrag. Boken utgår från våra erfarenheter av förskolans vardag. Boken passar alldeles utmärkt som arbetsunderlag till egna studiecirklar.
Böckerna kan beställas hos Gothia Kompetens.se

vit-mellan222.jpg

Portfolio -dokumentation för alla "Portfolio - dokumentation för alla (2014)
Den här boken är en fortsättning på det utvecklingsarbete kring portfolio som är beskrivet i boken "Portfolio - att komma igång". Vi vill med den här boken förmedla våra tankar och idéer om hur, när och för vems skull dokumentationen i förskolan kan genomföras på ett roligt och intressant sätt utan att inskränka på pedagogernas tillgänglighet i barngruppen. Vi vill på ett enkelt och konkret sätt berätta om vår utveckling och hoppas på att boken ska inspirera pedagoger i andra förskoleverksamheter att gå vidare i sitt dokumentationsarbete.
Till syvende och sist handlar det ju om livet, för både barn och pedagoger på förskolan, om att bejaka glädjen i att växa, utvecklas och lära sig tillsammans.
Böckerna kan beställas hos Gothia Kompetens.se

portfolio-mini-mini.jpg Vår första bok om portfolio - "Portfolio - att komma igång" är en beskrivning av hur vi startade vårt dokumentationsarbete.

vit-mellan222.jpg