Sidhuvudbild

Handledning

Vi erbjuder pedagogisk handledning kring olika delar av förskolans verksamhet till exempel portfolio, förskolans grundverksamhet, lek och lärandemiljö. Ett handledningstillfälle med ett arbetslag tar en timme. Handledaren är ansvarig för den timmen. Antal handledningstillfällen på en förskola kan variera utifrån beställarens önskemål.

Vi handleder pedagoger i arbetslag men fungerar också som konsulter till rektorer. Vi uppmuntrar pedagogerna att kommunicera tankar och insikter med varandra och på så sätt dela med sig och gemensamt formulera sitt arbete. Vi fungerar som samordnare, bollplank och inspiratörer och har ett praktiskt perspektiv i vårt handledaruppdrag. Handledningen skall leda till konkret utveckling som gagnar pedagogerna och barnen på avdelningen.

Handledning/konsultation

Pedagogisk handledning till arbetslag
Handledningen är utvecklingsinriktad utifrån uppdragsgivarens önskemål. Målet är att fördjupa och samordna kunskap och förståelse för det valda utvecklingsområdet. Handledningen ger också djupare kunskap om olika konkreta arbetsmetoder.

Handledning till avdelningsansvariga
Vi handleder pedagoger som i sin tur handleder kollegor på förskolan. Inriktningen är pedagogiska frågeställningar.

Handledning/konsultation

Konsultation till rektorer
Vi erbjuder konsultationer till rektorer kring olika utvecklingsområden till exempel förskolans organisation, det pedagogiska upplägget, värdegrund. Konsultationerna kan ske vid ett eller flera tillfällen utifrån beställarens behov.

vit-mellan222.jpg

Klickeliklick Vill ni boka oss eller veta mer maila Göran Krok goran@skrattegi.se

Mer om våra böcker

...och här kan ni läsa mer om våra böcker