Sidhuvudbild

Fotografering

maria-med-roda-strumpor-1.jpg

Fotograferingspolicy
Vi har som policy i Skrattegi förskolor att be vårdnadshavare och andra besökare att inte fotografera barnen på förskolan i vardagen. Kameratätheten har ju mångdubblats under de senaste 5-10 åren och risken för att barn plötsligt, via till exempel internet, kan komma att figurera i oönskade sammanhang har ökat. Det vill vi i Skrattegi förskolor inte medverka till.
Vid eventuella uppträdanden …
Vi brukar be publiken att inte fotografera när barnen uppträder. Vår erfarenhet är att barnen får svårt att koncentrera sig om de möts av en mängd fotoblixtar. Det är också ett önskemål från en del vårdnadshavare som av olika anledningar inte vill att deras barn ska vara med på gruppfotografering. Efter själva uppträdandet kan barnen stå kvar en stund så att de föräldrar som vill kan fotografera. De föräldrar som inte vill att deras barn ska vara med på denna fotostund ansvarar då för detta.

Skrattegi utbildning Bilder i barnets portfolio och Tyra-appen
De fotografier pedagogerna tar kring barnens utveckling och lärande till portfolion finns enbart i barnets portfolio eller i barnets egen portfolio i Tyra-appen. De fotografier som ligger i dator eller Tyra-appen raderas kontinuerligt.
Utbildningsmaterial till Skrattegi utbildning
Vi frågar alltid föräldrar (och barn beroende på ålder) om vi vill använda bilder i Skrattegi Utbildning vid till exempel föreläsningar eller i vårt författande.

2-BoCKER-TILL-WEBBEN.gif