Sidhuvudbild

Att välja förskola

Du kan välja mellan kommunala och enskilda (privata) förskolor (skolpeng och avgifter är lika). Enskilda förskolor har avtal med kommunen som reglerar verksamheten. Förskolan behöver inte ligga i ditt närområde.

kömöss direkt till Vallentuna kommuns hemsida

Du kan ställa ditt barn i förskolekö när helst du vill. Anmäl intresse på kommunens hemsida.

Pedagogisk inriktning
Alla förskolor i Sverige arbetar utifrån en läroplan (Lpfö 18). Den nuvarande läroplanen började gälla från och med 1 juli 2019. Det finns förskolor med olika profiler, Det betyder att man antingen arbetar utifrån en viss pedagogisk inriktning till exempel Montessoripedagogik eller att man har en verksamhetsinriktning till exempel uteförskola. Skrattegi förskolor arbetar utifrån aktuell pedagogisk forskning och beprövad erfarenhet. Vår tyngdpunkt i undervisningen utgår från den svenska förskoletraditionen där grupprocessen, lek och omsorg spelar en stor och viktig roll i barnens utveckling och lärande.

Här är några tips...
...som du kan ha nytta av när du besöker olika förskolor.
Vad ska man titta på? Vad ska man fråga? Rådet vi brukar ge är att känna efter.
- Hur är stämningen?
- Hälsar folk på varandra?
- Hälsar de på dig?
- Känner du dig välkommen?
- Vad får du för känsla kring umgänget mellan barn och personal?
- Verkar det trivsamt?
- Tycker du att det råder ett öppet och varmt klimat på förskolan?
- Verkar personal och barn trivas?

Glad, arg, ledsen, rädd Många känslor blir det,
Johan har ritat några...

Fokus på barnen
- Verkar de vuxna ta barnen på allvar?
- Syns det att avdelningarna är planerade för barnen,
(Vad verkar vara viktigast, gardinupphängningar eller barnen)?
- Är pedagogerna tillsammans med barnen eller med varandra, ute på gården till exempel.

Hur känns det i magen? Vi tror att det bästa sättet att välja är att lita på "magkänslan". Känns det bra för dig som förälder så kommer du att förmedla det till ditt barn och ni kommer bli rörande överens om att förskolan är ett roligt och spännande ställe att vara på! Om klimatet på förskolan är öppet så är den också mån om att ditt barn skall få en rolig och utvecklande förskoletid.

----------------------------------------------------------------------------------------------

vit-mellan222.JPG

Jag sticker till intresseanmälan Fortsätt till Intresseanmälan...